1- آنتن GPS / GNSS
2- کليدها
3- کليد برق
4- پورت ميني USB
5- اتصال MCX براي آنتن GPS
6- اسلات کارت microSD (زير باتري)
7- محفظه باتري
8- محل نصب کارابين يا نگه دارنده
9- پوشش باتري حلقه D

1- GPS/GNSS antenna
2- Keys
3- Power key
4- Mini-USB port (under weather cap)
5- MCX connector for GPS antenna (under weather cap)
6- microSD card slot (under batteries)
7- Battery compartment
8- Mounting spine
9- Battery cover D-ring