تمرين دوچرخه سواري در منزل با محصولات تکس گارمين Garmin Tacx Trainer
همانطور که ميدانيد شرکت تکس Tacx  توليد کننده محصولا تخصصي دوچرخه سواري بوده که با شرکت بزرگ گارمين ادغام شده است. اين شرکت توليدي و تحقيقاتي در دراستاي ارتقاي کيفيت ورزش دوچرخه سواري به صورت حرفه اي تحقيق ميکند .محصولات تکس براي تمرين دوچرخه سواري در منزل و همچنين شبيه سازي شرايط دوچرخه در منزل و محاسبه و تحليل حرکارت و قدرت رکاب زن طراحي شده .رکاب زنان حرفه اي با توجه به شرايط حال و باتوجه به شيوع کرونا اين روزها به تمرين داخل خانه روي آورده اند.در واقع ميتوان گفت مربي را به خانه مي آورند.به برخي از ويژگيهاي اين محصولات ميپردازيم ...

DYNAMIC INERTIA يا همان اينرسي فعال
براي شبيه سازي شرايط بيرون از منزل اين خصوصيت اينرسي و يا ميل به ايستايي چرخ دوچرخه را شبيه سازي ميکند و وزن ، سرعت و زاويه تمايل را جبران مي کند تا سوار شدن شما واقعي تر شود.


ROAD FEEL يا احسالس جاده
اين ويژگي با استفاده از نرم افزار Tacx يا برنامه Zwift باعث مي شود تا دستگاه Tacx  بتواند لرزش ايجاد کند و احساس سوار شدن روي سطوح مختلف جاده مانند سنگفرش و شن را شبيه سازي کند.

ULTIMATE IMMERSION يا غوطه وري 
هنگام اتصال به منبع تغذيه خارجي مثلا برق شهري ، شبيه سازي شيب نزولي به طور دقيق يک سرازيري را شبيه سازي مي کند.

نرم و ساکت
اين تمرين دهنده خانگي  رانندگي فاقد تسمه يا انتقال دهنده فيزيکي است که باعث مي شود يکي از بي صدا ترين مربيان دوچرخه داخلي باشد.

کم جا 
اکثر محصولات تکس تاشو هستند و هنگامي که تمرين تمام ميشود ميتوانيد دوچرخه را جدا کرده و دستگاه را تا کنيد و کنار بگذاريد.همچنين دستگاههاي تکس با برق و بدون برق کار ميکنند.

آماده براي اسپرينت
با آهن ربا هاي تعبيه شده در دستگاههاي تکس اين دستگاهها آماده براي حرکت ناگهاني و فشار هاي زياد هستند.

صعود به رتبه هاي بالاتر
با تمرينات سخت و مداوم ميتوانيد تا 25 دصد بيشتر رتبه خود را بالا ببريد.
دقيق و قابل اعتماد
اندازه گيري هاي قابل اعتماد و سازگار ، عملکرد و پيشرفت خود را پيگيري کنيد و دراين دستگاه  نيازي به کاليبراسيون نيست. اين شامل قدرت ، سرعت و سرعت مي باشد که با دقت در 1 درصد  اندازه گيري مي شود.

آناليز حرکت پدال ها
موقعيت پاهاي چپ و راست را اندازه گيري ميکند تا روش رکاب زدن شمارا تجزيه وتحليل کند و به شما کمک ميکند تا به تعادل کامل برسيد.