دستگاه جي پي اس دستي گارمينن مدل 64 سي اس ايکس Garmin 64csx به زودي در مجموعه اطلس رهنگار آريا موجود ميشود. اين دستگاه داراي تمام امکانات جي پي اس دستي 64 اس ايکس است و همراه يک دوربين با لنز با کيفيت و کيفيت تصوير بالا که به دقابليت هاي دستگاه اضافه شده ارائه مي گردد.براي مشاوره و خريد با شماره 88880034 تماس بگيريد.