محصولات دريايي گارمين جي پي اس دريايي و مانيتورهاي دريايي گارمين از گذشته بين ماهيگيران و دريانوردان و نضاميان طرفداران زيادي دارد . گارمين توانسته با تنوع کالا و به روز رساني و رفع ايرادات مدل هاي گذشته رضايت مصرف کنندگان را جلب کند . از اين رو مدل هاي مختلف دريايي براي استفاده هاي مختلف کاربرد دارد . در اينجا چند مدل را نام ميبريم . براي مشاوره و خريد اين محصولات با شرکت اطلس پيمايش و اطلس رهنگار آريا تمتاس بگيريد . 
گارمين براي مشترياني که در مناطق سرد سير زندگي ميکنند و ممکن است سرماي زياد و يخبندان باعث خرابي دستگاه شود و همچنين مناطقي که رطوبت بسيار بالا وجود دارد ، يک کيف داراي عايق براي محصولات طراحي کرده که در بسته بندي محصول وجود دارد .
گارمين استرايکر پلاس 4 به  همراه باندل آيس فيشينگ يا همان کيف ضد يخ  STRIKER™ Plus 4 Ice Fishing Bundle Includes Dual Beam-IF Transducer PART NUMBER 010-01870-30
گارمين استرايکر ويويد 5 سي وي  به  همراه باندل آيس فيشينگ يا همان کيف ضد يخ  STRIKER™ Vivid 5cv Ice Fishing Bundle With GT8HW-IF Transducer and Lead Acid Battery PART NUMBER 010-02551-04
گارمين اکومپ يو اچ دي 63 سي وي  به  همراه باندل آيس فيشينگ يا همان کيف ضد يخ   ECHOMAP™ UHD 63cv Ice Fishing Bundle With GT8HW-IF Transducer PART NUMBER 010-02330-15
گارمين اکومپ يو اچ دي 73  سي وي  به  همراه باندل آيس فيشينگ يا همان کيف ضد يخ ECHOMAP™ UHD 73cv Ice Fishing Bundle With GT10HN-IF Transducer PART NUMBER 010-02334-15
گارمين پانوپتيکس لايو اسکوپ به  همراه باندل آيس فيشينگ يا همان کيف ضد يخ با اکومپ 93 اس وي Panoptix LiveScope™ Ice Fishing Bundle Includes ECHOMAP™ UHD 93sv PART NUMBER 010-02342-15
گارمين لايو اسکوپ به  همراه باندل آيس فيشينگ يا همان کيف ضد يخ به همراه اکومپ 93 اس وي LiveScope™ Ice Fishing Bundle LI Includes ECHOMAP™ UHD 93sv and Li-ion Battery PART NUMBER 010-02342-20