ساعت هاي گارمين

ساعت گارمين VivoActive 4



شرکت گارمين علاوه بر ساخت و خلاقيت و بروز بودن ،و استفاده  از تکنولوژي روز در صنعت ساعت و جي پي اس و هر آنچه که يک ساعت بايد دارا باشد  را داراست ،و دقت نظر  در ساخت با توجه به شرايط محيطي اقليمي و منطقه اي . ساعت هاي مناسب هر موقعيت شغلي را داراست . ساعت :(غواصي /خلباني /اسپرت/روزانه/ورزشي/نظامي / دوچرخه سواري/ شنا/دو ميداني /و....). گارمين براي تمام سلايق ساعت متناسب ارائه کرده است .ساعت هاي گارمين با امکانات روز صنعت ساعت پيش مي رود ،زيرا تمام قابليت هايي که يک ساعت برند بايد دارا باشد را داراست و اين قابليت شما را مجهز مي کند و همچنين مجزا .قابليت ها :(جي پي اس /ضربان سنج /قدم شمار /تخمين ميزان کالري مصرفي/اتصال و دسترسي همزمان با قابليت هاي موبايلي / هوشمند و... ).در اينجا به آلبوم ساعت هاي سري vivoمي پردازيم  براي انتخابي بهتر .



ساعت گارمين VivoActive 4



ساعت گارمين Vivomove 3



ساعت گارمين Vivomove Luxe 18K Rose Gold Steel Case with Rose Gold Band




ساعت گارمين Vivomove 3