شرکت گارمين به تازگي محصول جديدي را با ظاهري متفاوت به نام Lily Garmin روانه بازار کرده است 
اين ساعت Garmin با دو ساختار متفاوت يکي بند سيليکوني و ديگري بند چرمي مي باشد و داراي صفحه تمام لمسي ، سياه سفيد و داراي سنسور اکسيژن خون و ضربان قلب جديد مي باشد 
کالري سوزي و تخمين سطح استري بدن ، گام شماري از ديگر ويژگي هاي اين ساعت گارمين مي باشد