معرفي جديدترين سري ساعت گارمين با پروفايل مخصوص غواصي به نام DescentMk2i 
  • در اين سري ساعت هاي گارمين قابليت ادغام هوا اضافه شده و همچنين سازگاري با سنسور مخصوص Descent T1 Transmitter که قابليت درجه بندي آب و درجه دماي آب و درجه فشار و... را دارد.
عرضه اين محصول به زودي در شرکت اطلس ره نگار آريا