محصول جديد گارمين با عنوان GARMIN Index™ S2 Smart Scale يک ترازوي ديجيتال  با ضاهري زيبا و با قابليت هاي منحصر به فرد و توانايي هاي بالا از قبيل صفحه نمايش رنگي و قابليت ايجاد پروفايل براي افراد مختلف  (16 کاربر) و اندازه گيري دقيق وزن و ايجاد نمودار وزني و همچنين محاسبه دقيق شاخص توده اي بدن BMI و درصد چربي بدن و محاسبه وزن استخوان و درصد آب بدن و حافظه بالا و باتري بسيار قوي (9 ماه کارکرد با يکبار شارژ) و نهايتا نمايش آب و هوا يکي از کاملترين ترازو هاي ديجيتال ورزشي ميباشد .