از روز پنجشنبه شرکت گارمين مورد هدف يک حمله بزرگ باج افزاري قرار گرفت که تا دوشنبه به مدت 5 روز سرويس هاي مختلف توليد کننده gps و ساعت هوشمند از کار افتاده بود.

براي نخستين بار گارمين با انتشار توضيحي روي سايت خود حمله باج افزاري را تاييد کرد و در عين حال خبر داده سرويس هاي  اين شرکت از جمله اپليکيشن garmin connect گارمين کانکت به حالت عادي برگشته است.

گارمين در صفحه نخست سايت خود صرفا به ذکر اينکه تحت حمله سايبري برخي سيستم هاي اين شرکت قفل گذاري شده است اکتفا کرده است اما کارکنان شرکت در نخستين ساعات حمله به رسانه ها گفته بودند که يک حمله باج افزاري دليل اين موضوع بود.

گارمين همچنين گفته است هيچ نشانه اي مبني بر سرقت يا دسترسي غير مجاز به اطلاعات کاربران از جمله اطلاعات مالي آنها وجود ندارد.

به نوشته اين شرکت سيستم هاي مختلف در حال برگشت به حالت عادي هستند و برخي از سرويس هايي که همچنان فعال هستند در روزهاي آينده به شکل عادي باز خواهند گشت.