جي پي اس دستي گارمين مدل etrex22x گارمين موجود شد.

اين جي پي اس گارمين در واقع جايگزين شده مدل etrex20x مي باشد.

که عمده تفاوت آنها حافظه و تعداد ماهواره بيشتر است.

جهت اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه فرماييد.

http://gpsrahnegar.com/product.aspx?pid=180313