طريقه اجرا کردن track يا مسير ريخته شده در ساعت گارمين

يکي از بهترين و پرکاربردترين و مهمترين مزيت ساعت هاي گارمين gps آن است که در کوهنوردي و يا طبيعت گردي بيشترين کمک را به افراد مي کند.

به طور مثال معمولا افراد در ورزش کوهنوردي از مسير خارج مي شوند يا گم مي شوند، لذا ما در اينجا به شما ياد خواهيم داد که با استفاده از track هاي ثبت شده ديگر افرادي که به آن کوه يا مکان مورد نظر رفته اند بتوانيد به راحتي مسير خود را پيدا کنيد.

براي اين کار ابتدا مي بايست ساعت خود را به کابل مخصوص خود به کامپيوتر وصل ميکنيد سپس فايل مسير خود را در پوشه activity کپي مي کنيم و بعد از طريق کليد ورزش ها در ساعت خود وارد navigate مي شويم و سپس وارد activities شده و مسير خود را اجرا ميکنيم.