ساعت هوشمند گارمين مدل تاکتيکس دلتا جديدترين عضو خانواده ساعت هاي گارمين مي باشند.

جالب ترين و مهمترين ويژگي آن کليد قطع اضطراري و حالت مخفي کاري هستند.

يکي از جالب ترين ويژگي هاي اين ساعت دکمه قطع اضطراري يا kill switch است. به کمک اين دکمه تمامي اطلاعات حافظه داخلي ساعت پس از اتمام شمارش معکوس پاک مي شوند.

بنابراين کاربر مي تواند در موقع اضطراري و امنيتي به کمک اين دکمه تمامي اطلاعات ساعت را پاک کند.

حالتا مخفي کاري يا stealth mode نيز تقريبا شبيه به حالت هواپيما مي باشدو تمامي اتصالات و رديابي ساعت را قطع مي کند.به کمک اينن قابليت سيستم gps و اشتراک گذاري داده هاي آن متوقف شده و تمام راه هاي ارتباطي قطع مي شوند.