کليه ساعت هاي گارمين درون جعبه خود يک کابل جهت شارژ دارند که بسته به مدل ساعت شکل و مدل کابل شارژ تغيير ميکنه لذا از آنجايي که برق هاي شهري داراي نوسان مي باشند کمپاني گارمين به کليه علاقمندان و مشتريان خود تاکيد کرده که از طريق اتصال به کامپيوتر و لپ تاپ و پاور بانک جهت شارژ ساعت هاي خود استفاده کنن تا از بروز خرابي هاي احتمالي باطري که ياعث کوتاهي عمر باطري مي گردد جلوگيري کنند.