شايد تا به‌حال شنيده باشيد که آب در بدن معجزه مي‌کند و مصرفِ زياد آب، موجب دفع سموم از بدن مي‌شود و مزاياي بي‌شماري دارد. البته نمي‌توان اين حقيقت را انکار کرد که نوشيدن آب براي سلامتي ما ضروري است، و نظارت بر ميزان دقيق آبي که بايد به طور روزانه مصرف کنيم مسئله بسيار مهمي است.

به همين دليل کمپاني گارمين ويژگي جديدي به نام hydration tracking به ساعت هاي سري جديد اضافه کرده است. از طريق اين ويژگي شما مي توانيد با وارد کردن ميزان مايعاتي که مصرف کرديد  بر روي ميزان مصرفي آب مورد نياز بدنتان نظارت داشته باشيد. همچنين ساعت هاي گارمين اين قابليت را دارند که با توجه به ميزان ورزشي که انجام داديد و ميزان آبي که از طريق تعريق بدن شما از دست مي دهد ( حتي در همگام شنا) يک هدف براي ميزان آب مصرفي روزانه شما در نظر بگيرد.