• داراي صفحه نمايش هميشه روشن و خوانا در نور خورشيد
  • نمايش کالري، ضربان قلب، مسافت طي شده و ...
  • قابليت اتصال به تلفن همراه و نمايش زنگ، پيام و ...
  • قابليت کنترل موسيقي تلفن همراه از طريق ساعت

قيمت تنها 1.600.000 تومان